HACCP je…

HACCP je systém riadenia, ktorý zabezpečuje bezpečnosť potravín prostredníctvom analýzy a kontroly rizík spojených s potravinami na každom stupni výroby, spracovania a distribúcie. Tento systém je založený na vede a systematicky identifikuje nebezpečenstvá a opatrenia na ich kontrolu. 0