3. March 2024

Ako často sa má plán HACCP aktualizovať ?

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku má povinnosť overovať systém HACCP, napríklad aj vtedy ak sa vykoná akákoľvek zmena produktu, procesu alebo ktoréhokoľvek kroku, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia prehodnotiť tento postup a vykonať jeho potrebné zmeny.

error: Chránený obsah