17. July 2024

Audit

Povinnosť overovania funkčnosti systému vyplýva z Nariadenia ES 852/2004 kap.2 čl.5

Účelom auditu je pravidelné overovanie a vyhodnocovanie systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín (HACCP) za účelom zistenia zhody prípadne nezhody.

Audit zvyčajne zahŕňa: čistotu priestorov, dodržiavanie osobnej a prevádzkovej hygieny, kontrolu plnenia postupov správnej výrobnej praxe a HACCP.

Z vnútorného auditu je vyhotovený záznam, ktorý obsahuje konkrétne závery z auditu s plánom nápravných opatrení (zodpovedné osoby, termíny a pod.).

Všetky náznaky nezhôd musí audítor zaznamenať a preveriť. Informácie zistené z pohovorov musia byť preverené fyzickým zisťovaním. Po preverení všetkých činností audítor preskúma a zhrnie všetky svoje zistenia. Zistené nezhody musia byť identifikované v zmysle špecifických požiadaviek súvisiacich dokumentov, podľa ktorých bola previerka vykonaná.

Neváhajte využiť naše služby spolu s HACCP školením personálu, zameraným na praktickú časť veci.

S auditom je možné začať v akejkoľvek fáze prevádzky, aj pred prvým otvorením zariadenia.

V prípade potreby je možné následne aktualizovať HACCP plán.

Bezpečnosť a kvalita potravín sú kľúčové pre úspech vašej spoločnosti. Ak chcete zabezpečiť, aby vaše potraviny boli vždy bezpečné a zdravé, potrebujete overiť, či váš výrobný proces spĺňa štandardy HACCP. Naša spoločnosť sa špecializuje na audit systému HACCP a pomôžeme vám zabezpečiť, že vaše potraviny sú v súlade s legislatívnymi požiadavkami a štandardmi kvality.
Naši experti vykonajú dôkladný audit vášho výrobného procesu a poskytnú vám jasnú analýzu rizík a slabých miest. Pomôžeme vám identifikovať problémy a navrhneme účinné riešenia, aby ste mohli byť uistení, že vaša výroba je bezpečná a zdravá pre spotrebiteľov.

S naším auditom systému HACCP môžete byť istí, že vaše potraviny sú v bezpečí a že spĺňate štandardy kvality. Nezabudnite, že bezpečnosť potravín je kľúčová pre úspech vašej spoločnosti. Kontaktujte nás ešte dnes a začnite pracovať na zabezpečení bezpečnosti vašej výroby a kvality vašich potravín!

Mám záujem o vykonanie auditu:

    error: Chránený obsah
    window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');