17. July 2024
salmonela e coli lysteria
Články

Štyri najčastejšie nebezpečenstvá z potravín podľa závažnosti a výskytu

Bežné potravinové nebezpečenstvá, s ktorými sa stretávame na dennej báze vrátane bakteriálnych infekcií, vírusových infekcií, parazitárnych infekcií, chemických kontaminantov a alergénov, nám pripomínajú dôležitosť dodržiavania základných hygienických pravidiel a postupov v oblasti bezpečnosti potravín pri prevencii chorôb a podpore zdravia. Dodržiavanie zásad bezpečnosti potravín, ako je umývanie rúk, dôkladné varenie mäsa a vyhýbanie sa kontaminovaným potravinám, je rozhodujúce pre ochranu pred rizikami súvisiacimi s potravinami a pre udržanie celkovej pohody. 0

Články

10 dôležitých krokov pri spracovaní HACCP a vzor HACCP

V článku sa dozviete 10 dôležitých krokoch pri implementácii HACCP, vrátane zostavenia kvalifikovaného tímu, definovania rozsahu, popisu produktov, identifikácie nebezpečenstiev, nastavenia kritických kontrolných bodov, zriadenia monitorovacích systémov, načrtnutia nápravných opatrení a zdokumentovania celého procesu.
Je dôležité pravidelne overovať a aktualizovať plán HACCP a zabezpečiť, aby boli s ním oboznámení a dodržiavali ho všetci zainteresovaní zamestnanci. Dodržiavanie 7 princípov HACCP, ako je analýza rizík, identifikácia kritických kontrolných bodov, stanovenie kritických limitov, monitorovanie, prijímanie nápravných opatrení, overovanie výsledkov a vedenie záznamov, je kľúčové pre bezpečnosť potravín v potravinárskom priemysle. 0

Články

Salmonela

Salmonela je rod baktérií, ktorý sa vyskytuje v tráviacom trakte zvierat a môže sa prenášať na ľudí cez kontaminovanú potravu, vodu alebo kontakt so zvieratami. Príznaky salmonelózy zahŕňajú hnačku, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, horúčku, bolesť hlavy a stratu chuti do jedla. Prevencia salmonelózy zahŕňa dôkladné umývanie rúk, tepelnú úpravu potravín, používanie čistej vody, umývanie ovocia a zeleniny, skladovanie potravín v chladničke, vyhýbanie sa surovým vajciam a vaječným výrobkom, a dôkladné umývanie kuchynského náradia. 0

Články

Aflatoxíny v potravinách

Aflatoxíny jsou skupinou mykotoxinů, které se přirozeně vyskytují v různých potravinách, jako jsou olejnaté plody, obiloviny, sušené ovoce a koření. Tyto toxinové látky jsou toxické pro lidi a zvířata a mohou způsobit různé zdravotní problémy, včetně akutní otravy, chronické expozice a imunotoxických účinků. Prevencí kontaminace aflatoxíny je důležité skladování potravin v suchých a chladných podmínkách, používání správných skladovacích nádob, kontrola potravin před konzumací a nákup potravin z overených zdrojů. V mnoha zemích existují legislativní normy, které stanovují maximální přípustné úrovně aflatoxínů v potravinách. 0

1 2 3 4
error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');