17. June 2024

Školenie

skolenie_haccpOd 1.5.2007 nadobudla účinnosť novela Zákona 152/1995 o potravinách.

Pozor, od 1.5.2007 platí, že ak podnikateľ nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovaní zásad Analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva, môže byť pokutovaný!

Školenia zamestnancov sú povinné a musia sa konať jedenkrát za rok.

O vykonanom školení sa vedie záznam.

Školenie pre zariadenia spoločného stravovania, predajne potravín

Pre svoju prevádzku si môžete objednať školenie so zameraním na osobnú a prevádzkovú hygienu, bezpečnosť potravín a základných zásad HACCP. Trvanie školenia personálu je cca 60 – 90 minút.


Ako to prebieha?

  • Prídeme k Vám na prevádzku, alebo vopred dohodnuté miesto
  • zrealizujeme preškolenie personálu, vykonáme záznam o školení s prezenčnou listinou
  • v prípade potreby si prinesieme aj vlastné technické vybavenie ku vizuálnej prezentácií

Mám záujem o školenie:

    Typ dokumentu

    error: Chránený obsah
    window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');