18. January 2021

Audit

Cieľom auditu je zlepšiť fungovanie celej prevádzky. Hlavnými prínosmi auditu sú:

  • zefektívnenie udržiavania potravinárskych priestorov v čistote,
  • zlepšenie dodržiavania osobnej hygieny pracovníkov,
  • posúdenie HACCP plánu, alebo Správnej výrobnej praxe,
  • IFS Food, BRC Food, Tesco Standard
  • zhodnotenie aktuálneho stavu atď.

Audit vašej prevádzky alebo prevádzky vášho dodávateľa. Posúdenie podľa požiadaviek IFS Food, BRC Food, Tesco Standard, identifikujem nezhody, odporučím nápravné a preventívne opatrenia, pomôžem s ich implementáciou.

S auditom je možné začať v akejkoľvek fáze prevádzky, aj pred prvým otvorením zariadenia.

Mám záujem o vykonanie auditu: