17. July 2024

Služby

HACCP spracovanie príručky

Vytvorenie systému HACCP, zavedenie kritických kontrolných bodov. Zaškolenie a pravidelné preškoľovanie personálu.

Externý manažér kvality

Zabezpečím špecializované činnosti interného manažéra kvality v potravinárstve – tvorba a rozvoj systému kvality, spracovanie dokumentácie, príprava na certifikáciu, interné audity a školenia.

Audity výrobných závodov

Vykonávam nezávislé interné a dodávateľské audity podľa požiadaviek priemyselných štandardov kvality a obchodných reťazcov.

Kompletná dokumentácia – malé prevádzky

Pre začínajúce prevádzky – reštaurácie, rýchle občerstvenia, predajne a pod., vypracujem všetky dokumenty, potrebné pre spustenie prevádzky.

Vstupné i pravidelné školenia

Školenie pre zariadenia spoločného stravovania, výrobné podniky, predajne potravín.

Automatizovaný systém HACCP

Zjednodušte si svoje podnikanie automatickým zaznamenávaním merane teploty, či relatívnej vlhkosti vzduchu a pod.

Automatizácia HACCP systém
Automatizácia systému HACCP
error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');