3. March 2024

Sanitačný program

Sanitačný poriadok je súhrn všetkých činností vedúcich k hygienickej nezávadnosti prevádzky a všetkých vykonávaných činností.

Činnosti zahŕňajú:

  • upratovanie,
  • dezinfekcia,
  • sterilizácia,
  • dezinsekcia, deratizácia

Zabezpečíme spracovanie sanitačného programu pre Váš typy prevádzky.

Mám záujem o sanitačný program:

    Typ dokumentu

    error: Chránený obsah