17. June 2024

Osobná hygiena v kuchyni

Osobná hygiena pracovníkov v potravinárstve

Osobná hygiena je súbor pravidiel a povinností, ktoré musia dodržiavať osoby, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Jej dodržiavanie je nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti potravín a ochrany zdravia spotrebiteľov.

Legislatívna úprava

Osobná hygiena pracovníkov v potravinárstve je upravená v nasledujúcich právnych predpisoch:

 • Nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín
 • Nariadenie (ES) č. 853/2004 o hygienických požiadavkách na potraviny živočíšneho pôvodu
 • Nariadenie (ES) č. 854/2004 o hygienických požiadavkách na potraviny živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu
 • Nariadenie (ES) č. 882/2004 o systéme kontroly v oblasti potravín

Tieto predpisy stanovujú, že pracovníci v potravinárstve musia:

 • Byť zdraví a mať čistý vzhľad.
 • Nosiť čistý pracovný odev a ochranné prostriedky.
 • Umývať si ruky pred začiatkom práce, po použití toalety, po manipulácii s odpadom alebo po kontakte s infikovanými osobami alebo zvieratami.
 • Zabrániť kontaminácii potravín vlasmi, šperkami alebo inými predmetmi.

Pravidlá osobnej hygieny

Osobnú hygienu pracovníkov v potravinárstve možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

Zdravie

Práca v potravinárstve je povolená len osobám, ktoré sú zdravotne spôsobilé. Zdravotnú spôsobilosť na prácu v potravinárstve posudzuje lekár.

Vzhľad

Práca v potravinárstve vyžaduje čistý vzhľad. Pracovníci by mali byť upravení, nemali by mať viditelné nechtové plesne, rany, zápaly alebo iné kožné infekcie.

Oblečenie

Pracovný odev by mal byť čistý a suchý. Pracovníci by mali nosiť pracovný odev, ktorý im zakrýva celé telo a zabraňuje kontaminácii potravín.

Ochranné prostriedky

V niektorých prípadoch je potrebné nosiť aj ochranné prostriedky, ako sú napríklad čiapka, rúško, rukavice alebo ochranné okuliare. Tieto ochranné prostriedky by mali byť čisté a suché.

Umývanie rúk

Umývanie rúk je najdôležitejšou súčasťou osobnej hygieny v potravinárstve. Pracovníci by si mali umývať ruky vždy pred začiatkom práce, po použití toalety, po manipulácii s odpadom alebo po kontakte s infikovanými osobami alebo zvieratami.

Správne umývanie rúk by malo trvať minimálne 20 sekúnd a malo by zahŕňať nasledujúce kroky:

 1. Navlhčite si ruky teplou vodou.
 2. Naneste na ruky mydlo.
 3. Jemne si umývajte ruky po dobu 20 sekúnd.
 4. Dôkladne opláchnite ruky vodou.
 5. Osušte si ruky čistým uterákom alebo papierovými utierkami.

Osobná hygiena pracovníkov v potravinárstve je nevyhnutná na zabezpečenie bezpečnosti potravín a ochrany zdravia spotrebiteľov. Dodržiavaním pravidiel osobnej hygieny môžu pracovníci prispieť k tomu, aby boli potraviny, s ktorými prichádzajú do styku, bezpečné pre konzumáciu.

error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');