9. April 2020

HACCP

DOKUMENT HACCP

Každá kniha je vyrobená ako originál s uvedením názvom Vašej prevádzky. Dokument systému kritických bodov HACCP je tak pre kontrolné orgány nezameniteľným dokumentom.

PRÍNOSY HACCP

 • jednoznačná identifikácia kontrola rizika zdravotnej nezávadnosti potravín
 • minimalizácia možnosti výskytu zdravotne závadných potravín
 • splnenie legislatívnych požiadaviek na výrobcou potravín
 • vytvorenie vhodného základu pre budúci prechod firmy na medzinárodne štandardy bezpečnosti potravín vyžadované
 • retailovými reťazcami – IFS, BRC, apod.
 • vierohodné potvrdenie funkčnosti efektívnosti zavedeného systému nezávislou treťou stranou, zvýšenie dôvery
 • verejnosti a štátnych kontrolných organov

ČO JE POTREBNÉ NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE HACCP

 • prevádzkový poriadok
 • zostavenie týmu HACCP
 • stanovenie výrobnej činnosti a úloh
 • technologické postupy, popisy jedál / výrobkov
 • prúdové diagramy každého výrobného procesu
 • stanovenie kontrolných bodov
 • stanovenie kritických kontrolných bodov
 • stanovenie hodnôt kritických limitov pre CP a CCP
 • definovanie nápravných opatrení pre každý CCP
 • postup sledovania CP a CCP
 • sytem kontroly na ovládanie rizík
 • školenie zamestnancov

HACCP

Vytvorenie a zavedenie systému HACCP je vyžadované povinne u všetkých výrobcov potravín na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a RADY (ES) č. 852/2004 zo dňa 29. Apríla 2004 o hygiene potravín. Tento systém je určený pre všetky potravinárske podniky zabezpečujúce výrobu, spracovanie a distribúciu potravín a tiež pre podniky, ktoré svojimi produktami do potravinového reťazca vstupujú (poľnohospodárstvo, výroba obalov, a pod.). Certifikácia systému HACCP je preukázateľným potvrdením funkčnosti efektivity zavedeného systému HACCP.

Pošlite nám požiadavku

Popíšte, s čím vám môžeme pomôcť.

Meno:*
E-mail:*
Uveďte svoju požiadavku:
Opíšte symboly: