17. February 2020

HACCP

DOKUMENT HACCP

Každá kniha je vyrobená ako originál s uvedením názvom Vašej prevádzky. Dokument systému kritických bodov HACCP je tak pre kontrolné orgány nezameniteľným dokumentom.

PRÍNOSY HACCP

 1. jednoznačná identifikácia kontrola rizika zdravotnej nezávadnosti potravín
 2. minimalizácia možnosti výskytu zdravotne závadných potravín
 3. splnenie legislatívnych požiadaviek na výrobcou potravín
 4. vytvorenie vhodného základu pre budúci prechod firmy na medzinárodne štandardy bezpečnosti potravín vyžadované
 5. retailovými reťazcami – IFS, BRC, apod.
 6. vierohodné potvrdenie funkčnosti efektívnosti zavedeného systému nezávislou treťou stranou, zvýšenie dôvery
 7. verejnosti a štátnych kontrolných organov

ČO JE POTREBNÉ NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE HACCP

 • prevádzkový poriadok
 • zostavenie týmu HACCP
 • stanovenie výrobnej činnosti a úloh
 • technologické postupy, popisy jedál a výrobkov
 • prúdové diagramy každého výrobného procesu
 • stanovenie kontrolných bodov
 • stanovenie kritických kontrolných bodov
 • stanovenie hodnôt kritických limitov pre CP a CCP
 • definovanie nápravných opatrení pre každý CCP
 • postup sledovania CP a CCP
 • sytem kontroly na ovládanie rizík
 • školenie zamestnancov

HACCP

Vytvorenie a zavedenie systému HACCP je vyžadované povinne u všetkých výrobcov potravín na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a RADY (ES) č. 852/2004 zo dňa 29. Apríla 2004 o hygiene potravín. Tento systém je určený pre všetky potravinárske podniky zabezpečujúce výrobu, spracovanie a distribúciu potravín a tiež pre podniky, ktoré svojimi produktami do potravinového reťazca vstupujú (poľnohospodárstvo, výroba obalov, a pod.). Certifikácia systému HACCP je preukázateľným potvrdením funkčnosti efektivity zavedeného systému HACCP.

NAŠE SLUŽBY VYUŽÍVAJÚ:

Poľnohospodársky výrobcovia
Kompostárne
Bioplynové stanice
Dopravcovia
Zásobovanie a stravovanie
Maloobchod

Potravinársky priemysel:

 • mliečne výrobky
 • pekárne
 • mäsiarsky priemysel
 • nápoje
 • obilniny

Pošlite nám požiadavku

Popíšte, s čím vám môžeme pomôcť.

Meno:*
E-mail:*
Uveďte svoju požiadavku:
Opíšte symboly: