17. June 2024

Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v SR

V súčasnej dobe je zverejnená 9. verzia odporúčaných výživových dávok, na základe aktuálnych vedeckých poznatkoch, zo štúdii u ľudí, experimentálnych prác na zvieratách a podobne, tak aby zodpovedali fyziologickým potrebám výživy zdravých jedincov našej populácie. 

OVD sú vypracované pre 29 fyziologických populačných skupín, z toho 11 skupín tvoria deti, v tom samostatne tvoria 2 skupiny dojčatá a dospievajúca mládež oboch pohlaví a 18 skupín dospelí, diferencovane podľa pohlavia (ženy tvoria 10 a muži 8 skupín). OVD sú koncipované ako základné tabuľky (4 tabuľky, obsahujú 15 nutričných faktorov) a doplnkové tabuľky (3 tabuľky, ktoré obsahujú 16 nutričných faktorov). 

Platnosť odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo Slovenskej republiky, ktoré boli uverejnené v čiastke 7 – 8 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom: SOZO-1568/1997-08 z 3. marca 1997 končí dňom vyhlásenia upravených OVD vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. (Zdroj: ÚVZ SR) 

Kliknite a sťahujte: Odporúčané výživové dávky vo formáte PDF

error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');