17. February 2020

Školenie

skolenie_haccpOd 1.5.2007 nadobudla účinnosť novela Zákona 152/1995 o potravinách.

Pozor, od 1.5.2007 platí, že ak podnikateľ nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovaní zásad Analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva, môže byť pokutovaný!

Školenia zamestnancov sú povinné a musia sa konať jedenkrát za rok.

O vykonanom školení sa vedie záznam.

Školenie pre GASTRO prevádzky

Pre zariadenia spoločného stravovania si môžete objednať jednoduché 45 minútové „školenie“, pomocou ktorého môžete školiť svojich zamestnancov kedykoľvek. Školenie je zakončené testom.

náhľad školenia:

Školenie, test a protokol o vykonaní školenia si môžete objednať za 79,-Eur

Pošlite nám požiadavku

Popíšte, s čím vám môžeme pomôcť.

Meno:*
E-mail:*
Uveďte svoju požiadavku:
Opíšte symboly: