17. July 2024

Hygienické požiadavky pri výrobe a predaji zmrzliny


Výroba a predaj nebalenej zmrzliny, pripravenej studenou alebo teplou cestou, sú povolené len v trvalých stánkoch alebo iných potravinárskych prevádzkách, ktoré sú špeciálne vybavené na túto činnosť. Spotrebiteľsky balenú zmrzlinu vyrábanú priemyselne možno predávať aj z mraziacich pultov, ktoré sú napojené na zariadenie spoločného stravovania alebo predajne potravín.

Pri výrobe a predaji nebalenej zmrzliny pripravenej studenou cestou alebo teplou cestou je okrem všeobecných požiadaviek potrebné splniť nasledujúce podmienky:

  • Mať vyčlenený osobitný priestor s prívodom tečúcej teplej vody zahriatej najmenej na určenú teplotu.
  • Používať len kvalitné a zdravotne bezpečné suroviny pri výrobe zmrzlinovej zmesi.
  • Pri výrobe zmrzliny studenou cestou sa môže použiť len priemyselne vyrábaná zmrzlinová zmes určená na tento účel, zmiešaná s pitnou vodou. Ďalšie zložky pridané do zmrzlinovej zmesi musia byť predtým tepelne opracované pri určenej teplote.
  • Zmrzlinová zmes na výrobu zmrzliny studenou cestou sa zmrazuje ihneď po zmiešaní zložiek na teplotu -8 až -12 °C, najneskôr do 60 minút.
  • Zmes sa uchováva pred zmrazením pri teplote do 4 °C a nesmie sa prevážať, hlboko zmrazovať alebo abaliť do spotrebiteľských obalov.
  • Pri výrobe zmrzliny teplou cestou sa musia všetky suroviny okrem ovocnej zložky a aromatických látok tepelne opracovať do 60 minút od zmiešania. Zmrzlinová zmes musí byť schladená na teplotu 4 °C najneskôr do 90 minút po ukončení tepelného opracovania. Po tejto dobe sa musí ihneď zmraziť na teplotu 8 až -12 °C.
  • Zmrzlina vyrobená studenou cestou alebo teplou cestou sa môže predávať najdlhšie 24 hodín po jej zmrazení.

Pri výrobe zmrzliny studenou cestou alebo teplou cestou sa nesmú pridávať tepelne neopracované zložky, s výnimkou čerstvého ovocia a povolených aromatických látok a farbív. Používať sa môžu iba slepačie vajcia.

Zmrzlina vyrobená teplou cestou môže byť plnená do zásobníkov, ktoré musia byť skladované počas predaja pri teplote pod -8 °C. Predaj hlboko zmrazeného produktu musí byť ukončený do 48 hodín po otvorení zásobníka. Samovolné rozmrazovanie a miešanie rôznych druhov zmrzliny a ich spoločné zmrazovanie je zakázané.

Preprava je povolená len v prípade zmrzliny vyrobené teplou cestou v zmrazenom stave pri teplote pod -8 °C.

Výrobné zariadenie na zmrzlinu, nádoby a náčinie musia byť udržiavané v čistote.

Nádoby na varenie a pasterizáciu zmrzlinovej zmesi sa musia ihneď po vyprázdnení mechanicky očistiť, umyť teplou vodou zahriatou najmenej na 60 °C s prídavkom povolených detergenčných prípravkov a opláchnuť teplou vodou zahriatou najmenej na 60 °C.

Výrobník zmrzliny sa musí pred čistením odmraziť. Po skončení prevádzky sa musí rozobrať, mechanicky očistiť, opláchnuť teplou vodou zahriatou najmenej na 45 °C s prídavkom detergenčného pripravku, potom opláchnuť studenou pitnou vodou, vydezinfikovať povoleným prípravkom a opäť opláchnuť studenou pitnou vodou. Očistené časti výrobníkov sa musia nechať oschnúť na bezprašnom mieste bez utierania. Umiestnenie výrobníkov zmrzliny na voľných priestranstvách, chodníkoch, pred predajňami a podobne je zakázané.

Porcovacie náradie na zmrzlinu sa počas predaja nesmie ukladať ani namáčať do nádoby so stojatou vodou. Nádobky na porciu zmrzliny musia byť uložené tak, aby boli chránené pred znečistením, a ich opätovné použitie je zakázané.

Predaj nebalenej zmrzliny z podnosov, pohyblivých vozíkov, košov, áut, nechránených pultov a podobne je zakázaný.

error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');