3. March 2024
Články

Pokrmy a nápoje do vlastných obalov?

Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania môžu podávať jedlo a nápoje do vlastných obalov spotrebiteľov, ale musia dodržiavať hygienické predpisy a mať zavedený systém HACCP. Prevádzkovateľ ZSS nemôže ovplyvniť hygienický stav a vhodnosť obalov prinesených spotrebiteľmi, preto je dôležité, aby spotrebitelia používali čisté a hygienické obaly vhodné na styk s potravinami. Prevádzkovateľ môže minimalizovať riziká sekundárnej kontaminácie rôznymi opatreniami, ako napríklad vydávanie jedla do riadu ZSS a nechať spotrebiteľov si ho preložiť do vlastného obalu. Cieľom usmernenia je ochrániť zdravie spotrebiteľov a pomôcť prevádzkovateľom ZSS pri dodržiavaní hygienických predpisov. 0

Články

Hygienické požiadavky pri výrobe a predaji zmrzliny

Výroba a predaj zmrzliny musí byť vykonávaná v trvalých stánkoch alebo potravinárskych prevádzkach vybavených na túto činnosť. Pri výrobe a predaji zmrzliny je potrebné dodržiavať hygienické požiadavky, ako je používanie kvalitných surovín, splnenie určených teplôt a časových obmedzení, a udržiavanie čistoty výrobných zariadení a nádob. 0

Články

Alergény v potravinách

Alergia je nepriaznivá reakcia imunitného systému na látku, ktorá je pre väčšinu ľudí neškodná. Alergény môžu byť rôzne látky, vrátane potravín. Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania majú povinnosť informovať zákazníkov o prítomnosti alergénov v podávaných jedlách. 0

error: Chránený obsah