19. May 2024

Štyri najčastejšie nebezpečenstvá z potravín podľa závažnosti a výskytu

salmonela e coli lysteria

Nebezpečenstvá z potravín môžu byť takpovediac skrytý „záškodníci“ v dennom živote človeka, ale nie len u neho. Základne povedomie o týchto nebezpečenstvách, však aj v dnešných časoch chýba. Preto si poďme priblížiť, ako sa delia a ktoré konkrétne sú tie najčastejšie.

Bakteriálne infekcie

Bakteriálne ochorenia sú jedna z kategórií infekčných ochorení. Infekčne ochorenia poznáme aj kožné, infekcie dýchacích ciest, krvné infekcie ale aj črevné infekcie. Posledná kategória je z pohľadu potravín tá, ktorá sa dotýka najviac tejto problematiky.

Konzumácia kontaminovaných potravín, ako je surové alebo nedostatočne tepelne upravené mäso, hydina, vajcia, nepasterizované mlieko alebo kontaminovaná voda sú z hlavné príčiny bakteriálnych infekcií.

salmonela e coli lysteria

Následky týchto infekcií sa môžu prejaviť nasledovne:

 • hnačka,
 • vracanie,
 • horúčka,
 • kŕče,
 • krv v stolici,
 • avšak v závažných prípadoch aj smrť.

Prevencia vo svojej podstate nie je až tak zložitá. Dôležité je všakdodržiavanie zásad bezpečnosti potravín, ako je dôkladné umývanie rúk, dostatočná tepelná úprava mäsa a hydiny na správnu teplotu, pasterizácia mlieka, konzumácia iba pitnej vody.

Medzi najčastejšie vyskytujúce sa mikroorganizmy patria hlavne:

Salmonella: Spôsobuje hnačku, vracanie a horúčku. Vyskytuje sa v surovom mäse, hydine, vajciach a nepasterizovanom mlieku.

Escherichia coli (E. coli): Spôsobuje hnačku, kŕče a krv v stolici. Vyskytuje sa v nedostatočne tepelne upravenom mäse, hydine a nepasterizovanom mlieku.

Listeria monocytogenes: Spôsobuje horúčku, bolesť svalov a nevoľnosť. Môže byť smrteľná pre tehotné ženy a novorodencov. Vyskytuje sa v mäsových výrobkoch, mäkkých syroch a nepasterizovanom mlieku.

Campylobacter jejuni: Spôsobuje hnačku, vracanie a horúčku. Vyskytuje sa v surovom alebo nedostatočne tepelne upravenom mäse, hydine a nepasterizovanom mlieku.

Vírusové infekcie

Ďalší typ ochorenia je vírusové ochorenie. Vírusová častica preniká do živých buniek a ich materiál používa na vlastné rozmnožovanie sa.

Medzi najrozšírenejšie patria:

 • chrípka (influenza)
 • osýpky (morbilli)
 • jednoduchý opar (herpes simplex)
 • pásový opar (herpes zoster)
 • bradavice (verruca)
 • detská obrna (poliomyelitis)
 • ružienka (rubeola, rubella)
 • žltačka (hepatitis)
 • príušnice (mumps)
 • papilómy (papilloma)
 • mononukleóza
 • besnota (rabies)
 • HIV, ale aj
 • COVID-19

Infekcie spôsobuje konzumácia kontaminovaných potravín, ako sú mäkkýše, šaláty, kontaminovaná voda alebo priamy kontakt s infikovanou osobou.

herpes simplex besnota žltačka

Následky sa prejavujú ako gastroenteritída s hnačkou, vracaním, nevoľnosťou, v závažných prípadoch nasleduje aj dehydratácia, smrť.

Dodržiavanie zásad bezpečnosti potravín, ako je dôkladné umývanie rúk, umývanie ovocia a zeleniny pred jedlom, konzumácia iba pitnej vody, vyhýbanie sa kontaktu s chorými osobami je základná prevencia pred uvedenými vírusmi.

Medzi najčastejšie vyskytujúce sa vírusy patria hlavne:

Norovirus: Spôsobuje gastroenteritídu s hnačkou, vracaním a nevoľnosťou. Vyskytuje sa v kontaminovanej vode a potravinách, ako sú mäkkýše a šaláty.

Hepatitída A, alebo žltačka: Spôsobuje zápal pečene. Vyskytuje sa v kontaminovanej vode a potravinách, ako sú mäkkýše a surový morský plod.

Parazitárne infekcie

V prírode sa vyskytujú dva druhy parazitov vnútorné a vonkajšie.  

Vnútorné parazity, medzi ktoré patria Protozoa (prvoky). Ide o malé jednobunkové organizmy. Prenášajú sa fekálno-orálnou cestou, napr. kontaminovanou potravou, konzumáciu znečistenej pitnej vody alebo medziľudským kontaktom. Patria sem napr. améby, bičíkovce, kokcídie. Ďalej Helminty, čo sú mnohobunkové organizmy. Medzi najčastejšie druhy helmintov patria pásomnice, tŕnité červy a škrkavky.

Vonkajšie parazity, napadajú povrch tela hostiteľa. Patria sem komáre, kliešte, blchy, vši a roztoče.

Sú typické svojím premnožením. Pri premnožení môžu napádať vnútorné orgány. Napríklad – pečeň, krv, kožu, pľúca, črevá, oči, ale aj kĺby a svaly.

V súvislosti s potravinami patrí medzi najčastejšie príčiny konzumácia kontaminovaných potravín, ako je nedostatočne tepelne upravené mäso, najmä bravčové, kontaminovaná voda alebo pôda.

Protozoa Helmint

Následky sa prejavujú nasledovne:  

 • hnačka,
 • vracanie,
 • kŕče,
 • v závažných prípadoch poškodenie orgánov, smrť.

V každom prípade je dôležité chovať sa preventívne. Dodržiavať zásad bezpečnosti potravín, ako je tepelná úprava mäsa na správnu teplotu, umývanie ovocia a zeleniny pred jedlom, konzumácia iba pitnej vody, dodržiavanie hygieny, vyhýbať sa kontaminovaným priestorom (pri deťoch – nechráneným pieskoviskám, detským ihriskám…).

Asi najznámejší je Toxoplasma gondii. Spôsobuje ochorenie nazývané toxoplazmóza, ktorá môže byť smrteľná pre tehotné ženy a novorodencov. Vyskytuje sa v nedostatočne tepelne upravenom mäse, najmä bravčovom.

Chemické kontaminanty

Skupina toxických chemických látok, ktoré môžu vznikať v priebehu technologického spracovania potravinovej suroviny alebo potraviny, sa radí medzi chemické kontaminanty.

Príčina ochorení vyniknutých z chemických kontaminantov jekonzumácia kontaminovaných potravín, ako sú obilniny a orechy napadnuté plesňami, potraviny s obsahom ťažkých kovov znečistenej pôdy alebo vody.

olovo arzen kadmium

Následky:

 • poškodenie pečene,
 • rakovina,
 • poškodenie nervového systému,
 • poškodenie obličiek a iných orgánov.

Najlepšia prevencia je nákup potravín z overených zdrojov, umývanie ovocia a zeleniny pred jedlom, dodržiavanie pokynov na skladovanie potravín.

Medzi známejšie chemické kontaminanty patria:

Mykotoxíny: Produkované plesňami, ktoré rastú na obilninách a orechoch. Môžu spôsobiť poškodenie pečene, rakovinu a iné zdravotné problémy.

Dusičnany a dusitany ktoré sa do potravín môžu dostať hlavne z vody a pôdy. V živých organizmoch sa môžu chemickými procesmi meniť na toxické látky.

Ťažké kovy: Nachádzajú sa v pôde a vode a môžu sa dostať do potravín. Môžu spôsobiť poškodenie nervového systému, obličiek a iných orgánov.

Rezíduá pesticídov sú látky ktoré sa môžu v organizmoch hromadiť. Napríklad v rybách sa môže vyskytovať aj tisíckrát väčšie množstvo týchto látok, ako je v okolitom prostredí.

Alergény

Skupina látok prevažne bielkovinovej povahy, ktoré práve zapadnú do narušených mechanizmov alergika a spúšťajú rad pochodov, ktoré vedú k príznakom alergie.

Príčina: Konzumácia potravín, na ktoré je osoba alergická, ako sú arašidy, mlieko, vajcia.

lepok mlieko vajcia sója

Následok je alergická reakcia, ako je

 • vyrážka, svrbenie,
 • kŕče,
 • anafylaxia
 • v závažných prípadoch smrť.

Jediná prevencia je skorá identifikácia a vyhýbanie sa alergénom. A dôležité je, podľa stupňa  závažnosti, aj nosenie injekčného epinefrínu v prípade závažnej alergickej reakcie.

Medzi asi najznámejšie alergény patria:

Arašidy: Môžu spôsobiť vážne alergické reakcie, vrátane anafylaxie.

Mlieko: Môže spôsobiť alergické reakcie, ako je vyrážka, svrbenie a hnačka.

Vajcia: Môžu spôsobiť alergické reakcie, ako je vyrážka, svrbenie a kŕče.

Medzi ďalšie alergény patria: Obilniny obsahujúce glutén (lepok), kôrovce, ryby, sójové bôby, orechy, zeler, horčica, sezamové semeno, oxid siričitý, vlčí bôb, mäkkýše.

Frekvencia výskytu týchto nebezpečenstiev sa môže líšiť v závislosti od regiónu, stravovacích návykov a hygienických praktík. Je dôležité dodržiavať zásady bezpečnosti potravín, aby ste sa ochránili pred týmito nebezpečenstvami.

Zásady bezpečnosti potravín:

 • Umyte si ruky mydlom a vodou pred manipuláciou s potravinami a po nej.
 • Varujte mäso, hydinu a vajcia na správnu teplotu.
 • Uchovávajte chladničky a mrazničky pri správnej teplote.
 • Umyte ovocie a zeleninu pred jedlom.
 • Nepite vodu z neznámeho zdroja.
 • Vyhnite sa kontaminovaným potravinám.
 • Dodržiavajte pokyny na skladovanie potravín.

Okrem dodržiavania zásad bezpečnosti potravín je dôležité dbať aj na celkové zdravie a posilňovať imunitný systém. To zahŕňa konzumáciu zdravej stravy, dostatok spánku, pravidelný pohyb a zvládanie stresu.

error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');