19. May 2024
salmonela e coli lysteria
Články

Štyri najčastejšie nebezpečenstvá z potravín podľa závažnosti a výskytu

Bežné potravinové nebezpečenstvá, s ktorými sa stretávame na dennej báze vrátane bakteriálnych infekcií, vírusových infekcií, parazitárnych infekcií, chemických kontaminantov a alergénov, nám pripomínajú dôležitosť dodržiavania základných hygienických pravidiel a postupov v oblasti bezpečnosti potravín pri prevencii chorôb a podpore zdravia. Dodržiavanie zásad bezpečnosti potravín, ako je umývanie rúk, dôkladné varenie mäsa a vyhýbanie sa kontaminovaným potravinám, je rozhodujúce pre ochranu pred rizikami súvisiacimi s potravinami a pre udržanie celkovej pohody. 0

error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');