17. June 2024

Aflatoxíny v potravinách

Aflatoxíny sú skupinou mykotoxínov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v rôznych potravinách, ako napríklad:

 • Olejniny: arašidy, pistácie, mandle, vlašské orechy, slnečnicové semienka, sezamové semienka
 • Obilniny: kukurica, ryža, pšenica, ovos
 • Sušené ovocie: hrozienka, figy, datle
 • Korenie: zázvor, kurkuma, paprika

Produkcia aflatoxínov:

Aflatoxíny produkujú rôzne druhy plesní, najmä Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus. Tieto plesne sa množia v teplom a vlhkom prostredí, a preto sa aflatoxíny častejšie vyskytujú v tropických a subtropických oblastiach.

Zdravotné riziká:

Aflatoxíny sú toxické pre ľudí a zvieratá. Môžu spôsobiť rôzne zdravotné problémy, ako napríklad:

 • Akútna otrava: Akútna otrava aflatoxínmi sa prejavuje príznakmi ako nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, hnačka a žltačka. V závažných prípadoch môže viesť k smrti.
 • Chronická expozícia: Chronická expozícia aflatoxínom môže poškodiť pečeň a zvýšiť riziko vzniku rakoviny pečene.
 • Imunotoxické účinky: Aflatoxíny môžu oslabiť imunitný systém a zvýšiť náchylnosť na infekcie.

Prevencia:

Riziko kontaminácie aflatoxínmi je možné znížiť preventívnymi opatreniami, ako napríklad:

 • Skladovanie potravín v suchých a chladných podmienkach: Plesne sa rýchlejšie množia v teplom a vlhkom prostredí.
 • Používanie správnych skladovacích nádob: Potraviny by sa mali skladovať v hermeticky uzatvorených nádobách, aby sa zabránilo šíreniu plesní.
 • Kontrola potravín: Pred konzumáciou potravín by sa mali skontrolovať, či nejavia známky plesní.
 • Nákup potravín z overených zdrojov: Je dôležité nakupovať potraviny z overených zdrojov, ktoré dodržiavajú hygienické normy.

Legislatíva:

V mnohých krajinách existujú legislatívne normy, ktoré stanovujú maximálne prípustné úrovne aflatoxínov v potravinách. V Slovenskej republike sú tieto normy stanovené v Potravinovom kódexe SR.

error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');