3. March 2024
Články

Osobná hygiena v kuchyni

Osobná hygiena pracovníkov v potravinárstve je nevyhnutná na zabezpečenie bezpečnosti potravín a ochrany zdravia spotrebiteľov. Pracovníci musia byť zdraví a mať čistý vzhľad, nosiť čistý pracovný odev a ochranné prostriedky, a pravidelne si umývať ruky. 0

error: Chránený obsah