3. March 2024
Články

Pokrmy a nápoje do vlastných obalov?

Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania môžu podávať jedlo a nápoje do vlastných obalov spotrebiteľov, ale musia dodržiavať hygienické predpisy a mať zavedený systém HACCP. Prevádzkovateľ ZSS nemôže ovplyvniť hygienický stav a vhodnosť obalov prinesených spotrebiteľmi, preto je dôležité, aby spotrebitelia používali čisté a hygienické obaly vhodné na styk s potravinami. Prevádzkovateľ môže minimalizovať riziká sekundárnej kontaminácie rôznymi opatreniami, ako napríklad vydávanie jedla do riadu ZSS a nechať spotrebiteľov si ho preložiť do vlastného obalu. Cieľom usmernenia je ochrániť zdravie spotrebiteľov a pomôcť prevádzkovateľom ZSS pri dodržiavaní hygienických predpisov. 0

Články

Hygienické požiadavky pri výrobe a predaji zmrzliny

Výroba a predaj zmrzliny musí byť vykonávaná v trvalých stánkoch alebo potravinárskych prevádzkach vybavených na túto činnosť. Pri výrobe a predaji zmrzliny je potrebné dodržiavať hygienické požiadavky, ako je používanie kvalitných surovín, splnenie určených teplôt a časových obmedzení, a udržiavanie čistoty výrobných zariadení a nádob. 0

Články

Hygienické požiadavky pri stánkovom predaji a inom ambulantnom predaji potravín a pokrmov

Hygienické požiadavky pre stánkový predaj a iný ambulantný predaj potravín sú stanovené zákonom o potravinách, vrátane požiadaviek pre trvalé a krátkodobé stánky. Trvalé stánky musia byť zastrešené, umiestnené na bezprašných miestach a mať prívod teplej a studenej vody. Krátkodobé stánky musia byť tiež umiestnené na bezprašných miestach, s jednoduchými zariadeniami na umývanie rúk a pracovného náradia. Dodržiavanie hygienických požiadaviek je dôležité pre bezpečnosť potravín a pokrmov pre spotrebiteľov. 0

Články

Krížová kontaminácia v príprave pokrmov a nápojov

Krížová kontaminácia je prenos patogénnych mikroorganizmov z jedného potravinového výrobku na druhý. Môže sa vyskytnúť počas prípravy, skladovania alebo podávania pokrmov a nápojov. Patogénne mikroorganizmy sa môžu prenášať dotykom, vzduchom alebo vodou. Prevencia krížovej kontaminácie zahŕňa oddelenie surových a hotových potravín, používanie čistých a dezinfikovaných povrchov, uterákov a nástrojov, a pravidelné umývanie rúk. 0

Články

Alergény v potravinách

Alergia je nepriaznivá reakcia imunitného systému na látku, ktorá je pre väčšinu ľudí neškodná. Alergény môžu byť rôzne látky, vrátane potravín. Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania majú povinnosť informovať zákazníkov o prítomnosti alergénov v podávaných jedlách. 0

1 2 3 4
error: Chránený obsah