17. July 2024
Články

Bezpečná konzumácia potravín v letných mesiacoch

Leto prináša horúce počasie, ktoré si vyžaduje zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s potravinami. Je dôležité konzumovať ľahšie stráviteľné jedlá s nižšou energetickou hodnotou, zamerané na pestrú stravu bohatú na ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky. Je potrebné dodržiavať hygienu, umývať ovocie a zeleninu, a nepiť vodu z neoverených zdrojov. Pri nákupe a skladovaní potravín je dôležité dodržiavať správne teploty a nekonzumovať potraviny s príznakmi pokazenia. Pri príprave jedla je dôležité dodržiavať hygienu a používať rôzne nástroje pre surové a tepelne upravené potraviny. Je tiež odporúčané pripravovať si jedlá v menších porciách a piť dostatok tekutín. 0

Články

Bezpečné rozmrazovanie potravín: Ako predísť chorobám a plytvaniu

Bezpečné rozmrazovanie potravín je dôležité pre zabránenie kontaminácie a chorôb. Tipy na bezpečné rozmrazovanie zahŕňajú rozlomenie veľkých kusov potravín, rozmrazovanie len nevyhnutného množstva a rozmrazovanie mäsa a morských plodov v chladničke. Pri manipulácii s rozmrazenými potravinami je dôležité dodržiavať hygienu. Rozmrazené potraviny by sa mali uchovávať v pôvodnom obale alebo vo vhodnej nádobe a pred konzumáciou by sa mali tepelne upraviť. Opakované zmrazovanie a rozmrazovanie by sa malo vyhnúť, a je dôležité dodržiavať pokyny výrobcu na skladovanie. 0

Články

Pokrmy a nápoje do vlastných obalov?

Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania môžu podávať jedlo a nápoje do vlastných obalov spotrebiteľov, ale musia dodržiavať hygienické predpisy a mať zavedený systém HACCP. Prevádzkovateľ ZSS nemôže ovplyvniť hygienický stav a vhodnosť obalov prinesených spotrebiteľmi, preto je dôležité, aby spotrebitelia používali čisté a hygienické obaly vhodné na styk s potravinami. Prevádzkovateľ môže minimalizovať riziká sekundárnej kontaminácie rôznymi opatreniami, ako napríklad vydávanie jedla do riadu ZSS a nechať spotrebiteľov si ho preložiť do vlastného obalu. Cieľom usmernenia je ochrániť zdravie spotrebiteľov a pomôcť prevádzkovateľom ZSS pri dodržiavaní hygienických predpisov. 0

Články

Hygienické požiadavky pri výrobe a predaji zmrzliny

Výroba a predaj zmrzliny musí byť vykonávaná v trvalých stánkoch alebo potravinárskych prevádzkach vybavených na túto činnosť. Pri výrobe a predaji zmrzliny je potrebné dodržiavať hygienické požiadavky, ako je používanie kvalitných surovín, splnenie určených teplôt a časových obmedzení, a udržiavanie čistoty výrobných zariadení a nádob. 0

Články

Hygienické požiadavky pri stánkovom predaji a inom ambulantnom predaji potravín a pokrmov

Hygienické požiadavky pre stánkový predaj a iný ambulantný predaj potravín sú stanovené zákonom o potravinách, vrátane požiadaviek pre trvalé a krátkodobé stánky. Trvalé stánky musia byť zastrešené, umiestnené na bezprašných miestach a mať prívod teplej a studenej vody. Krátkodobé stánky musia byť tiež umiestnené na bezprašných miestach, s jednoduchými zariadeniami na umývanie rúk a pracovného náradia. Dodržiavanie hygienických požiadaviek je dôležité pre bezpečnosť potravín a pokrmov pre spotrebiteľov. 0

1 2 3 4
error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');