3. March 2024
Články

Výpočet energetickej hodnoty a nutrientov

Aké výživové údaje musí potravina obsahovať a ako musí byť prezentovaná.
Údaje musia obsahovať energetickú hodnotu, tuky, sacharidy, cukry, bielkoviny a soľ. Energetická hodnota musí byť uvedená v kilojouloch a kilokalóriách.
Ak je energetická hodnota alebo množstvo živín výrobku zanedbateľné, informácie o týchto prvkoch môžu byť nahradené tvrdením, že obsahuje zanedbateľné množstvo. 0

Články

Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v SR

Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v SR sú založené na aktuálnych vedeckých poznatkoch a zohľadňujú fyziologické potreby zdravých jedincov v rôznych vekových skupinách. Existuje 29 populačných skupín, vrátane detí, dospelých žien a mužov. 0

HACCP je...
Články

HACCP je…

HACCP je systém riadenia, ktorý zabezpečuje bezpečnosť potravín prostredníctvom analýzy a kontroly rizík spojených s potravinami na každom stupni výroby, spracovania a distribúcie. Tento systém je založený na vede a systematicky identifikuje nebezpečenstvá a opatrenia na ich kontrolu. 0

1 2 3 4
error: Chránený obsah