17. July 2024
Články

Základné pojmy – výsvetlivky

Čo je čo? Napríklad: Alergén je látka vyvolávajúca alergickú reakciu, zatiaľ čo epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia. Evidencia je písomný zápis o skutočnostiach súvisiacich so zabezpečením hygieny a bezpečnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín na trh. Hygiena potravín sú opatrenia a podmienky potrebné na kontrolu nebezpečenstiev a zabezpečenie vhodnosti potraviny na ľudskú spotrebu. 0

Články

Výpočet energetickej hodnoty a nutrientov

Aké výživové údaje musí potravina obsahovať a ako musí byť prezentovaná.
Údaje musia obsahovať energetickú hodnotu, tuky, sacharidy, cukry, bielkoviny a soľ. Energetická hodnota musí byť uvedená v kilojouloch a kilokalóriách.
Ak je energetická hodnota alebo množstvo živín výrobku zanedbateľné, informácie o týchto prvkoch môžu byť nahradené tvrdením, že obsahuje zanedbateľné množstvo. 0

Články

Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v SR

Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v SR sú založené na aktuálnych vedeckých poznatkoch a zohľadňujú fyziologické potreby zdravých jedincov v rôznych vekových skupinách. Existuje 29 populačných skupín, vrátane detí, dospelých žien a mužov. 0

HACCP je...
Články

HACCP je…

HACCP je systém riadenia, ktorý zabezpečuje bezpečnosť potravín prostredníctvom analýzy a kontroly rizík spojených s potravinami na každom stupni výroby, spracovania a distribúcie. Tento systém je založený na vede a systematicky identifikuje nebezpečenstvá a opatrenia na ich kontrolu. 0

1 2 3 4
error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');