3. March 2024
Články

Základné zložky výživy

Základné zložky výživy sú nevyhnutné pre správne fungovanie ľudského organizmu. Tieto zložky sa delia na makronutrienty a mikronutrienty. Makronutrienty zahŕňajú sacharidy, tuky a bielkoviny, zatiaľ čo mikronutrienty zahŕňajú vitamíny a minerálne látky. Každá z týchto živín má svoju vlastnú úlohu v tele a vyvážená strava, ktorá ich obsahuje v primeranom množstve, je dôležitá pre udržanie zdravia a prevenciu chorôb. 0

Články

Osobná hygiena v kuchyni

Osobná hygiena pracovníkov v potravinárstve je nevyhnutná na zabezpečenie bezpečnosti potravín a ochrany zdravia spotrebiteľov. Pracovníci musia byť zdraví a mať čistý vzhľad, nosiť čistý pracovný odev a ochranné prostriedky, a pravidelne si umývať ruky. 0

Články

Základné pojmy – výsvetlivky

Čo je čo? Napríklad: Alergén je látka vyvolávajúca alergickú reakciu, zatiaľ čo epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia. Evidencia je písomný zápis o skutočnostiach súvisiacich so zabezpečením hygieny a bezpečnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín na trh. Hygiena potravín sú opatrenia a podmienky potrebné na kontrolu nebezpečenstiev a zabezpečenie vhodnosti potraviny na ľudskú spotrebu. 0

1 2 3 4
error: Chránený obsah