19. May 2024
Články

10 dôležitých krokov pri spracovaní HACCP a vzor HACCP

V článku sa dozviete 10 dôležitých krokoch pri implementácii HACCP, vrátane zostavenia kvalifikovaného tímu, definovania rozsahu, popisu produktov, identifikácie nebezpečenstiev, nastavenia kritických kontrolných bodov, zriadenia monitorovacích systémov, načrtnutia nápravných opatrení a zdokumentovania celého procesu.
Je dôležité pravidelne overovať a aktualizovať plán HACCP a zabezpečiť, aby boli s ním oboznámení a dodržiavali ho všetci zainteresovaní zamestnanci. Dodržiavanie 7 princípov HACCP, ako je analýza rizík, identifikácia kritických kontrolných bodov, stanovenie kritických limitov, monitorovanie, prijímanie nápravných opatrení, overovanie výsledkov a vedenie záznamov, je kľúčové pre bezpečnosť potravín v potravinárskom priemysle. 0

error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');