24. September 2023

Robíte aj školenie personálu ?

Áno, ide hlavne o pravidelné preškolenia personálu v oblasti hygieny a HACCP na prevádzke v trvaní 1,5 až 2 hodiny. Treba však počítať s nákladmi na dopravu do miesta školenia.

error: Chránený obsah