3. March 2024
Články

Hygienické požiadavky pri stánkovom predaji a inom ambulantnom predaji potravín a pokrmov

Hygienické požiadavky pre stánkový predaj a iný ambulantný predaj potravín sú stanovené zákonom o potravinách, vrátane požiadaviek pre trvalé a krátkodobé stánky. Trvalé stánky musia byť zastrešené, umiestnené na bezprašných miestach a mať prívod teplej a studenej vody. Krátkodobé stánky musia byť tiež umiestnené na bezprašných miestach, s jednoduchými zariadeniami na umývanie rúk a pracovného náradia. Dodržiavanie hygienických požiadaviek je dôležité pre bezpečnosť potravín a pokrmov pre spotrebiteľov. 0

error: Chránený obsah