17. July 2024

Automatizovaný HACCP

Automatizovaný zber meraných hodnôt má niekoľko výhod:

 • Automatické monitorovanie a zaznamenávanie
 • Údaje sú ukladané v cloudovom prostredí s vysokou dostupnosťou
 • Dostupné aplikácie uľahčujú operatívnu kontrolu s možnosťou notifikácií pre kritické hodnoty
 • Možná integrácia s existujúcim systémom zákazníka

Senzory:

 • Pre snímanie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu
 • Automatické a periodické posielanie nameraných hodnôt
 • Meranie teploty v rozsahu -45 až +125°C
 • Meranie vlhkosti vzduchu 0 až 100%
 • Bezdrôtové, neinvazívne
 • So vstavanou batériou, životnosť 2 až 5 rokov
 • S kalibráciou podľa legislatívnych požiadaviek

Aplikačná platforma:

 • Všetky namerané hodnoty v aplikačnej platforme
 • Prístupnosť cez web prehliadač, a aplikácie pre Android a Apple iOS
 • Podpora lokalít a hierarchie užívateľov
 • Snímače môžu byť zobrazené na pôdoryse prevádzky
 • Aplikácia zobrazuje hodnoty v prehľadných grafoch
 • Možnosť automatického zasielania alarmov pre kritické kontrolné body formou emailu, SMS, alebo notifikácií z mobilnej aplikácie
 • Prehľadný reporting a export údajov

Pre nacenenie nám zašlite bližšie informácie o Vašej prevádzke.

  error: Chránený obsah
  window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');