3. March 2024
Články

Pokrmy a nápoje do vlastných obalov?

Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania môžu podávať jedlo a nápoje do vlastných obalov spotrebiteľov, ale musia dodržiavať hygienické predpisy a mať zavedený systém HACCP. Prevádzkovateľ ZSS nemôže ovplyvniť hygienický stav a vhodnosť obalov prinesených spotrebiteľmi, preto je dôležité, aby spotrebitelia používali čisté a hygienické obaly vhodné na styk s potravinami. Prevádzkovateľ môže minimalizovať riziká sekundárnej kontaminácie rôznymi opatreniami, ako napríklad vydávanie jedla do riadu ZSS a nechať spotrebiteľov si ho preložiť do vlastného obalu. Cieľom usmernenia je ochrániť zdravie spotrebiteľov a pomôcť prevádzkovateľom ZSS pri dodržiavaní hygienických predpisov. 0

error: Chránený obsah