1. April 2023

Manažér kvality

manažér kvality

 • Tvorba a zavedenie HACCP na mieru prevádzkarne
 • Školenie zamestnancov z osobnej, prevádzkovej hygieny, bezpečnosti potravín, HACCP atď.
 • Kontrola označovania potravín
 • Konzultácie a kontrola správnosti etikiet potravín (ČR, SR) – spotrebiteľské, obchodné balenie
 • Kontrola hygienického stavu prevádzok
 • Hygienické a technologické poradenstvo v oblasti bezpečnosti potravín
 • Konzultácie platnej a pripravovanej EÚ a SR legislatívy, vrátane komentáre a návrhu riešenia
 • Ad-hoc konzultácie, napr. po telefóne, emailom

Hlavne pre menšie podniky, ktoré nemajú vlastných zamestnancov zaoberajúca sa riadením systémov kvality.

Prečo využiť externú spoluprácu:

 • Prenos zodpovednosti za vykonanie služieb, ktoré nie sú Vašou primárnou činnosťou
 • Prenos operatívnych, ale aj rutinných záležitostí v danej oblasti na externistu
 • Úspora prevádzkových a investičných nákladov

Ak máte zavedený systém riadenia kvality a zdravotnej nezávadnosti, využite našich znalostí a nájdite výhody.


Mám záujem o službu:

  error: Chránený obsah