24. September 2023

Kompletná dokumentácia – malé prevádzky

Balíček základných dokumentov obsahuje:

  • Prevádzkový poriadok a jeho prílohy
  • Sanitačný program (Záznamy čistenia a pod.)
  • Príručka HACCP
  • Záznamy v kritických kontrolných bodoch
  • Metrologický program
  • Hygienický program
  • Riadenie alergénov
  • Plány tokov

Balíček je určený hlavne pre: reštaurácie, jedálne, rýchle občerstvenie, predajne potravín aj nebalených, veľkoobchody, sklady potravín, kaviarne, zmrzlinové stánky a pod., ktoré chcú ušetriť čas a venovať sa naplno svojmu podnikaniu.

Mám záujem o kompletnú dokumentáciu:

    error: Chránený obsah