17. July 2024

Nevyžiadaná pošta SPAM

Na tento email neposielajte nevyžiadané obchodné oznámenia.

Pretože s našimi klientami komunikujeme i prostredníctvom e-mailu, musí byť každý prijatý email preverený, prečítaný s porozumením a spracovaný. Nakoľko celá emailová komunikácia je spracúvaná priebežne a výlučne v pracovný čas, je považovaná za vykonanú prácu a bude teda tak aj zaúčtovaná. Faktúra, na sumu 29,-Eur, za takto vykonanú prácu bude zaslaná odosieľatelovi NEVYŽIADANEJ pošty.

 

Legislatíva:

…o reklamných e-mailoch a nevyžiadanej pošte (spame) upravujú nasledovné zákony:

  • zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov;
  • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov;
  • zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ktorý nahradil zákon č. 610/2003 Z. z.).

Poskytovateľ služieb (podnikateľ) podľa §4 ods.6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal. Podľa §3 ods. 7  zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame sa reklama nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, teda bez súhlasu príjemcu reklamy. Podľa §3 ods.8 sa reklama nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.

Zaslanie aj prvotného e-mailu, obsahujúceho žiadosť o udelenie súhlasu so zasielaním reklamných ponúk, môže byť považované za zaslanie spam-u. V prípade, že adresát žiadnym spôsobom nereaguje (nezašle ani súhlasné ani zamietavé stanovisko), nemožno to v žiadnom prípade považovať za jeho automatický súhlas, nakoľko absencia nesúhlasu neznamená súhlas.

Pozn.: V prípade, že nás chcete osloviť s ponukou, je potrebné požiadať o náš súhlas.

error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');